wat is een offer eigenlijk? Wat betekent het om daarvan te eten en te delen? Wat is eigenlijk het verschil tussen Abrahams verhaal in de Bijbel en in de Koran? En in hoeverre mag de overheid zich bemoeien met je levensbeschouwelijke overtuiging en praxis? Lukt het ons om aan ‘de ander’ uit te leggen wat we écht belangrijk vinden?

Vanuit de godsdienstdocentenopleiding van de Vrije Universiteit en vanuit de iPABO Amsterdam zijn rondom de film Gods lam lesbrieven ontwikkeld. De film en het lespakket zijn gratis beschikbaar voor basisscholen en middelbare scholen – zie ook www.godslam.nl


You may also like

Back to Top